توری:

توری، با توجه به نوع کاربری آن، یکی از ارکان اصلی ساختمان محسوب می‌شود!! پیدا کردن توریی که دقیقا همرنگ با پنجره ساختمان شما باشد، آن هم درست در زمانی که می‌خواهید در منزل رویایی‌تان ساکن شوید؛ به یکی از دغدغه های شما تبدیل خواهد‌شد. پیشنهاد اهل فن، سفارش توری همزمان با سفارش درب و پنجره و نصب توری درست قبل از ساکن شدن در منزل می‌باشد.ُ

امروزه توری‌های مختلفی در بازار وجود دارد. چنانچه از توری‌های پلیسه بازشو استفاده شود؛ با جمع کردن توری دید مناسبی نسبت به فضای بیرون ساختمان داشته و هر زمان خواستید با گشودن پنجره و توری، هوای تازه -بدون وجود حشرات مزاحم- مهمان خانه شما خواهد بود. با استفاده از توری‌های بازشو نظافت قسمت بیرونی پنجره و شیشه نیز بسیار آسان خواهد بود.