فرآیند فروش محصولات در شرکت به سا با توجه به فلوچارت ذیل صورت می­پذیرد؛

 1. اندازه گیری و طراحی تیپ­ بندی اولیه:

طی درخواست مشتری، اندازه­ گیری و طراحی تیپ­ بندی درب و پنجره ­ها مطابق با نظر ایشان انجام می­پذیرد.

 1. بررسی و صدور تائیدیه فنی قبل از طراحی درب و پنجره:

در این مرحله، امکان سنجی ساخت صورت گرفته و پروژه از نظر فنی بازبینی می شود.

صدور پیش فاکتور:

بر اساس اندازه گیری انجام شده، پیش فاکتور به صورت لیست آیتم یا ریز مواد مصرفی صادر می­گردد.

 1. در صورت تایید مشتری و عقد قرارداد بر اساس تیپ بندی صورت گرفته، پروژه طی مراحل زیر ساخته و تحویل کارفرما می شود:
 2. پس از اطمینان از آماده بودن اندازه های درب و پنجره، اندازه گیری نهایی توسط کارشناسان به سا انجام شده و پروژه جهت ساخت ارسال می گردد.
 3. انجام مراحل اخذ مجوز ساخت و ارسال به تولید:

با توجه به اندازه­ گیری نهایی توسط کارشناس به سا یا کارفرما و اخذ تائیدیه مجدد ساخت از واحد فنی، طراحی نهائی ساخت انجام شده و پس از گرفتن تاییدیه های مالی و بازرگانی، جهت ساخت به سالن تولید ارسال می­گردد.

 • از زمان تائید نهائی کارفرما و اخذ مجوز ساخت، کارفرما می­تواند کلیه مراحل تولید محصولات پروژه خود را به صورت مرحله به مرحله از واحد فروش درخواست نموده و فایل روند تولید را دریافت نماید.
 • در صورت سفارش شیشه و توری از طریق شرکت به سا و با درخواست کارفرما کلیه مراحل سفارش­ گذاری، تهیه و ارسال به کارفرما اطلاع­ رسانی می­ گردد.
 1. تحویل پروژه:

پس از آماده شدن محصولات پروژه اعم از درب و پنجره، شیشه و توری و اخذ تائیدیه مالی، طبق هماهنگی قبلی با کارفرما، محصولات به همراه برگ خروج و تحویل پروژه برای ایشان ارسال و تحویل می­گردد.

 • مستدعی است کارفرما در صورت وجود مغایرت و یا معیوب بودن کالا از تحویل آن خودداری کرده و مراتب را به اطلاع شرکت برساند تا در اسرع وقت اقدامات لازم صورت پذیرد.
 1. برنامه ­ریزی و اجرای نصب:

با توجه به درخواست اولیه مشتری، زمان تحویل پروژه و همچنین امکان­سنجی نصب توسط کارشناس به سا، واحد فروش و اجرایی شرکت، زمان و مدت نصب را به اطلاع کارفرما رسانده و در زمان مشخص شده، نصب پروژه انجام می شود.

 1. در تمامی مراحل نصب، کارشناس فنی این شرکت جهت نظارت بر اجرای صحیح اصول و قوانین در محل پروژه حاضر شده و نسبت به رفع نواقص و یا حل موارد فنی موجود اقدام می­ نما­ید.
 2. تحویل پروژه

پس از اتمام نصب توسط تیم اجرایی، شرکت به سا موظف به انجام بازدید نهائی از پروژه می باشد. لذا کارشناس و نماینده واحد نصب و کنترل کیفیت جهت ارزیابی نهائی و تهیه گزارش در محل پروژه حاضر شده و پروژه به کارفرما و یا نماینده ایشان تحویل می گردد. همچنین فرم نظرسنجی و ارزیابی شرکت توسط کارفرما تکمیل می شود.

 • چنانچه در فرم ارزیابی یا رضایت مشتری موارد و یا نواقصی مبنی بر وجود مشکل در محصولات نصب شده و یا عدم رضایت مشتری از موارد مطرح شده وجود داشته باشد، به سا موظف است سریعاً نسبت به رفع آن و اخذ رضایت­نامه مشتری اقدام نماید.
 • چنانچه در فرم ارزیابی و یا رضایت مشتری، پیشنهاد و یا انتقادی شاخص و مفید بیان گردد، شرکت به سا در جهت تشکر و قدردانی از دقت مشتری محترم نسبت به تقدیر از ایشان اقدام خواهد نمود.
 • واحد نظرسنجی موظف به اخذ گزارش و نظرات مشتریان در زمان­های تعیین شده در طول مدت گارانتی محصولات می­ باشد.
 • ارسال فاکتور و صورتحساب نهائی:

پس از اخذ رضایت­نامه و فرم تحویل پروژه، فاکتور نهایی تهیه و به همراه صورت حساب جهت اطلاع و در صورت نیاز تسویه حساب برای کارفرما ارسال می­ گردد.

 • رگلاژ ثانویه:

شرکت به سا موظف می­ باشد نسبت به رگلاژ ثانویه محصولات خود حداقل 45 روز پس از اتمام نصب و بدون اخذ هرگونه هزینه­ ای اقدام نماید.

 • شرکت به سا متعهد به انجام رگلاژ محصولات خود در دو مرحله خواهد بود.
 • ارسال و تحویل ضمانت نامه و دستورالعمل نگهداری محصولات:

در پایان اجرای پروژه، ضمانت نامه محصولات مبنی بر گارانتی کیفیت بدون هیچ شرطی صادر و به همراه دستورالعمل نگهداری محصولات برای کارفرما ارسال می گردد.

ضمناً در این مرحله فرم نظرسنجی نهایی از مشتری اخذ می­گردد.

 • در کلیه مراحل از خرید محصول تا تحویل پروژه، کارشناسان به سا موظف به آموزش نحوه استفاده و نگهداری محصولات خریداری شده می­ باشند.
 • چنانچه نگهداری محصولات مطابق با دستورالعمل ارائه شده برای مشتری مقدور نباشد، شرکت به سا می­ تواند در مراحل زمانی تعیین شده مطابق دستورالعمل در قبال اخذ هزینه سرویس اقدام نماید.